Vind och källare

Till varje lägenhet hör ett källar- och ett vindsutrymme. Lägenhetsinnehavare ansvarar själv för lås och nycklar till dessa utrymmen. Utrymmena är märkta med lägenhetsnumret.

Hiss går ned till källaren i alla hus utom hus 6. För att komma ned i källaren med hiss eller trappa måste lägenhetsnyckel användas. Till vinden går ej hiss. Där måste trappa användas från översta våningen. Även här måste lägenhetsnyckel användas för att komma upp på vinden.

I källaren finns ett allmänt utrymme för parkering av cyklar och barnvagnar. Av utrymmesskäl uppmanas medlemmar till att forsla bort cyklar som inte används. Vid behov genomför föreningen rensning av cyklar som saknar ägare.

Utöver cyklar och vagnar i cykelrummet är det, ur brandsäkerhetssynpunkt, inte tillåtet att förvara ägodelar i allmänt utrymme. Detta gäller både vind och källare. Förvaras ägodelar i vind och källare kan styrelse och vicevärd när som helst forsla bort dessa till återvinningen, särskilt om de inte är uppmärkta.

OBS! Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen: Källare, Vind, Trapphus, Hiss