Parkeringar

Bilparkering

I föreningen finns det 45 st. parkeringsplatser att hyra med eluttag för motor- och kupévärmare. Föreningen har också 4 st. parkeringsplatser att hyra med laddbox för elbil.

När en lägenhet med parkeringsplats säljs, erbjuds platsen till nästa person i kö. Endast bilar som används i trafik kan erhålla P-plats (ej oregistrerade). Parkeringsplats får hyras av den som är medlem och folkbokförd i föreningen, endast en parkeringsplats per hushåll.

Du som är intresserad av en parkeringsplats ska kontakta Hugo Karlsson, styrelseledamot, på 073-373 58 88 eller skicka ett mail till info@brfkungsberget2.se.Det gäller även dig som önskar byta parkeringsplats.

Om du har möjlighet att låna ut din P-plats under en tid – tex om du åker bort över helgen – så låna gärna ut den till en granne som annars parkerar utmed gatan.

All parkering utanför uppmärkta parkeringsplatser sker enligt gällande trafikbestämmelser, all annan parkering är förbjuden. Kortare tids i- och urlastning av tunga varor, möbler och dylikt samt transport av rörelsehindrade är dock tillåten till portarna om fordonet inte lämnas obevakat.

Motorcykelparkering
Motorcykel får endast parkeras vid husen efter inhämtat tillstånd av styrelsen, som anvisar plats. I övrigt parkeras motorcyklar enligt gällande trafikbestämmelser.

Cykelparkering
Cykelparkering är endast tillåten i cykelställen utanför varje hus, samt det i källaren avsedda rummet för cykelparkering och barnvagnar. Det är inte tillåtet att parkera sin cykel vid husens källarräcken och ev. låsa fast den.

Mopedparkering
Av brandskäl får inte mopeder parkeras i husens rum för cykelparkering.