Parkeringar

Bilparkering
Inom föreningen finns det 49 st. fasta parkeringsplatser att hyra. I varje parkeringsplats ingår eluttag för motor- och kupévärmare.
Parkeringsplats följer ej lägenheten utan en kölista hanteras av vicevärden. När en lägenhet med parkeringsplats säljs, erbjuds platsen till den som står först på kölista. Endast bilar som används i trafik kan erhålla  P-plats (ej oregistrerade). Flera platser för samma lägenhet tillåts tyvärr inte då vi konstant har ett underskott av P-plats och personer i kö.

Vi har även en kö för dem som önskar byta sin plats mot en annan. Om man avböjer ett erbjudande förlorar man sin plats i denna kö.

Du som är intresserad av en parkeringsplats ska kontakta vår vicevärd (Clas Aglert, clas.aglert@gmail.com, tel 076-10225 72). Det gäller även dig som vill byta parkeringsplats.

Om du har möjlighet att låna ut din P-plats under en tid – tex om du åker bort över helgen – så låna gärna ut den till en granne som annars parkerar utmed gatan. Det inte bara uppskattas utan utan underlättar vid exempelvis snöröjning vintertid. Vicevärden vet vilka som står i kö för P-plats om du har en att låna ut.

All parkering utanför uppmärkta parkeringsplatser sker enligt gällande trafikbestämmelser, all annan parkering  är förbjuden. Kortare tids i- och urlastning av tunga varor, möbler och dylikt samt transport av rörelsehindrade är dock tillåten till portarna om fordonet inte lämnas obevakat.

Motorcykelparkering
Motorcykel får endast parkeras vid husen efter inhämtat tillstånd av vice värden, som anvisar plats. I övrigt parkeras motorcyklar enligt gällande trafikbestämmelser.

Cykelparkering
Cykelparkering är endast tillåten i cykelställen utanför varje hus, samt det i källaren avsedda rummet för cykelparkering och barnvagnar. Det är inte tillåtet att parkera sin cykel vid husens källarräcken och ev. låsa fast den.

Mopedparkering
Av brandskäl får inte mopeder parkeras i husens rum för cykelparkering.