Kontakt

Styrelsen 2023-2024 består av:

Peder Arnesson, Ordförande
Hugo Karlsson, Vice Ordförande
Ida Furingsten Johansson, Sekreterare
Birgitta Widén, Ledamot
Fredrik Fransson, Ledamot
Lara André, Suppleant
Svante Dormling, Suppleant

Kontaktuppgifter till styrelsen finns uppsatt i alla trappuppgångar.

Fakturaadress
Brf Kungsberget 2
16-3097-0001
FE 11094
838 82 Frösön

Om föreningsarbetet

Styrelse, revisorer, valberedning väljs på årsstämman som normalt hålls i april varje år. Vicevärd väljs av styrelsen. Styrelsen utser även själv fördelningen av de olika uppdragen inom sig vid sin konstituering direkt efter stämman.

Styrelsen
Mellan årsstämmorna driver den valda styrelsen föreningen. Styrelsen har normalt möte 10-12 gånger per år där olika frågor som har med föreningens drift och underhåll behandlas.

Revisorer
Stämman väljer vid varje årsmöte en revisor och en revisorssuppleant som skall granska föreningens styrelse och räkenskaper under det kommande året.

Valberedning
Föreningens valberedning har som uppgift att föreslå stämman nya förtroendevalda vid årsstämman. Vänd dig gärna till någon i valberedningen om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet. För nya styrelsemedlemmar finns det kurser att gå för att lära sig mera. Ett bra sätt att komma in i styrelsearbetet är också att starta som suppleant det första året.

Webbmaster
Just nu har vi ingen Webbmaster, men om du har synpunkter på hemsidan så kontakta gärna styrelsen.