Aktuellt

Nästa styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 23 maj 2024, medlemmar med frågor är välkomna från klockan 18.00.
Plats: Styrelserummet i Hus 4.

Nu finns förslag på föreningens nya stadgar att läsa på hemsidan. Du hittar dem under fliken ”Föreningens stadgar” > ”Nya stadgar 2024”