Nycklar och säkerhet

Nycklar skall behandlas som en värdehandling och förvaras och hanteras därefter.

För samtliga nycklar gäller att lägenhetsinnehavaren är ersättningsansvarig vid förlust av nycklar. Vid förlust av lägenhetsnycklar så byts låskolven i lägenhetsdörren ut. Detta bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Till varje lägenhet så ska följande nycklar finnas:

Lägenhetsnycklar:
Nycklarna går till egen lägenhet, vindsdörr, källardörr ute och inne, skåp till elmätare i källaren, soprummen i sophuset samt hiss till källare. Huvudnycklar förvaras hos BBgruppen.

Säkerhetslås (7- tillhållarlås) nedtill på lägenhetsdörren:
Reservnycklar finns ej, varför hjälp ej kan fås vid utelåsning när detta lås använts.

Tänk på att extralåset på er säkerhetsdörr måste vara låst för att den skall vara godkänd som säkerhetsdörr och för att inbrottsgarantin ska gälla. Informera ert försäkringsbolag om att ni har säkerhetsdörr så har ni möjlighet att få rabatt på er försäkring. Blankett för detta finns hos vicevärden. Tänk på att inte låsa säkerhetslåset när ni är hemma (ifall en olycka skulle hända).

Låsöppning
Låsöppning utförs av AB Byggbeslag Lås & Säkerhet (BBgruppen). Telefon dagtid måndag-fredag, 010-163 67 70. Övrig tid 010-163 67 92.  Beställaren debiteras för kostnaden.

Nycklar till bokningstavla för tvätt:
Nycklarna går till en låscylinder på bokningstavlan. Cylindern fästes vid önskat tvättdatum på bokningstavlan.

Nycklar till tvättrum, torkrum och mangelrum:
Dessa sitter i låsen när rummen ej användes och får medtagas under tvättiden, men skall sättas tillbaka vid tvättidens slut. Om någon av misstag skulle missa detta finns extranycklar hos styrelsen.

Nycklar till elstolpe för motorvärmare:
För de som hyr parkeringsplats med uttag för motorvärmare.

Kodlås på portarna:
Utöver nycklar finns till ytterdörrarna kodlås med automatisk öppning. Kodlåsen fungerar från kl. 6.00 till kl. 21.00, övrig tid måste nyckel användas. Sifferkoden ändras varje kvartal.