Försäljning av lägenhet

Om du tänker överlåta eller sälja din lägenhet så finns det ett antal saker som Du måste beakta:

  • Du skall upplysa köparen om eventuella dolda fel i lägenheten. Du bör även upplysa om eventuella övriga fel och brister i lägenheten. Om styrelsen i Kungsberget planerar reparationer/ombyggnader som kan ha betydande inverkan på månadsavgiften ska Du informera om detta. Köparen har skyldighet att undersöka lägenhetens skick.
  • Endast kolfilterfläktar är tillåtna. Bostadsrättsföreningen har rättighet att anmärka på underhåll av våtrum och diskmaskins- och elinstallationer samt det mekaniska ventilationssystemet som kan vara till skada för fastigheten.
  • Fyll i överlåtelseavtalen (4 ex) som ska undertecknas av både säljare och dess maka/make eller av samtliga sammanboende vid samägande och köpare. Datum för köp och tillträde bör alltid vara vid ett månadsskifte. De ifyllda avtalen lämnas sedan till HSB-kontoret. Därefter kan medlemskap i förening godkännas av styrelseordförande.
  • Säljaren överlämnar samtliga nycklar till köparen, även till bokningstavlan för tvätt samt för eventuella motorvärmare. Om någon nyckel fattas får säljaren betala för en ny låskolv.
  • Köparen kvitterar att hen har fått korrekt antal nycklar av säljaren.
  • Överlåtelseavgift (1100 kr)  skall betalas till föreningen av köparen. Ange namn och lägenhetsnr vid inbetalning till ”HSB ÖSTERGÖTLAND EK FÖRENING” bankgiro 5128-2408
  • Vid inflyttning sätter vicevärden upp korrekta namnskyltar. Nye ägaren skall meddela vicevärden telefon och mail-adress.
  • Det är enklast att överlämna TV-boxen till nye ägaren genom ett överlåtelseavtal. Kontakta Telenor för formulär. Detta förfarande gör att ni slipper fraktavgifter bägge två.