TV/Bredband/Telefoni

TV-kanaler och avtal
Föreningen har avtal med Telenor om digital TV. Månadskostnaden för Telenors Basutbud står föreningen för, men den som vill kan addera ytterligare kanaler på egen bekostnad. Kontakta Telenor för att ansluta dig till digital TV och för att erhålla en digital-TV-box.

Möjligheten att ha TV på ”gamla sättet” genom antennuttaget kvarstår även efter införandet av digital TV i huset. Genom antennuttaget fås tillgång till de fria kanaler som sänds i marknätet.

Bredband
Föreningen har avtal med Telenor om bredband. Månadskostnaden för detta ingår i hyran. Kontakta Telenor för att få tillgång till bredband i din lägenhet. Tala om att du bor i brf Kungsberget nr 2 och att det finns ett gruppavtal.

Billigare telefonkostnader med bredband.
Alla lägenheter på Kungsberget kan få billigare telefonavgifter genom bredband. Du behöver inte ha dator för att utnyttja detta utan telefonen kopplas med en telefondosa till bredbandsuttaget som finns i alla lägenheter. Dosan får du låna gratis av bredbandsbolaget. Den största skillnaden är att du inte behöver betala någon fast avgift till Telia eller någon annan operatör. Fasta avgiften står föreningen för men varje lägenhetsinnehavare får betala en startavgift.

Du ringer gratis till andra som har Telenors telefonabonnemang. För övrig samtalstaxa se Telenors hemsida.

Beställ hos Telenor och tala om att du bor i brf Kungsberget nr 2 och att det finns ett gruppavtal.