TV/Bredband/Telefoni

TV-kanaler och avtal
Föreningen har avtal med Telenor om digital-TV. Månadskostnaden för Telenors Bas-utbud bekostas av föreningen, den som vill utöka sitt utbud gör så på egen bekostnad. Kontakta Telenor för att ansluta dig och för att erhålla en digital-TV-box.

Bredband
Föreningen har avtal med Telenor om bredband. Månadskostnaden för detta bekostas av föreningen. Kontakta Telenor för att få tillgång till bredband i din lägenhet. Ange att du bor i bostadsrättsföreningen Kungsberget nr 2 och att det finns en gruppanslutning.

Billigare telefonkostnader med bredband.
Alla lägenheter på Kungsberget kan få billigare telefonavgifter genom bredband. Du behöver inte ha dator för att utnyttja detta utan telefonen kopplas med en telefondosa till bredbandsuttaget som finns i alla lägenheter. Dosan får du låna gratis av bredbandsbolaget. Den största skillnaden är att du inte behöver betala någon fast avgift till Telia eller någon annan operatör. Fasta avgiften står föreningen för men varje lägenhetsinnehavare får betala en startavgift.

Du ringer gratis till andra som har Telenors telefonabonnemang. För övrig samtalstaxa se Telenors hemsida.