Andrahandsuthyrning

En bostadsrätt får inte hyras ut i andra hand utan styrelsens samtycke. I de fall dokumentation som styrker skälet för uthyrning finns ska det inkluderas i ansökan. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning hittar du här. Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan andrahandsuthyrningen träder i kraft.

Ansökningar godkänns om ett år i taget och totalt två år, där en ny ansökan ska godkännas för vardera ettårsperiod.

En medlem som hyr parkeringsplats förlorar tillträdet till denna vid månadsskiftet efter uthyrningsperiodens start.

Mer information och regler kring andrahandsuthyrning finns i våra stadgar.