Lägenhetsansvar

Nedan redovisas hur elsystemet m.m. fungerar samt vad som gäller när något i lägenheten går sönder och måste bytas eller repareras. Om du är osäker på något av detta så tveka inte att fråga någon i styrelsen eller vicevärden.

Ventilation
Endast återcirkulationsfläktar, (kolfilterfläktar) är tillåtna. Det är även viktigt att inte kakla eller tapetsera över ventiler. Man får heller inte sätta fläktar i utluftsventilen i badrummet. Detta är för att det mekaniska ventilationssystemet ska fungera korrekt och därmed undvika skada på fastigheten.

Elsystem och säkringar
I hallen i varje lägenhet finns det en central med automatsäkringar. Vid strömbortfall kontrolleras dessa först. Om säkringen utlösts syns detta på att motsvarande vipparm har vippat om. Innan vipparmen vippas tillbaka skall huvudströmbrytaren stängas av. Om inte detta görs finns det risk att lägenhetens huvudsäkringar i källaren utlöses.

I källaren finns det en elmätare och tre huvudsäkringar för varje lägenhet. I normala fall skall dessa huvudsäkringar aldrig behöva bytas, men om någon säkring trots allt har gått sönder, måste den bytas mot en ny. Lägenhetsinnehavaren svarar själv för detta. Skåp för elmätare till varje lägenhet är också placerad i källaren. Anlitat elföretag läser av mätarna regelbundet. Din lägenhetsnyckel går till skåpet om du vill kontrollera din mätarställning.

Om automatsäkringar eller huvudsäkringar går sönder igen efter byte måste fackman anlitas.

Badrum och fuktskador
Det är viktigt att hålla uppsikt över våtrumstapeten och golvbrunnen i badrummet för att förebygga fuktskador. Upptäcks en skada i tid så är kostnaden och besväret bara bråkdelen av vad det kan bli om skadan får fortsätta. Om skadan får fortsätta länge så kan förutom stora kostnader och besvär även skadan leda till hälsoproblem och allergier på grund av mögelbildning.

Det är därför viktigt att med jämna mellanrum

  • Lyfta på silen i golvbrunnen och kontrollera att den vita klämringen som håller golvmattan på plats sitter ordentligt fast och verkligen håller mattan på plats så att inte vatten kan läcka ut under mattan. Om Du knackar på mattan runt golvbrunnen och det känns ”ihåligt” så har mattan släppt från underlaget och en skada har redan skett. Detta måste då åtgärdas snarast.
  • Kontrollera våtrumstapetens skarvar där den utsätts för fukt. Det får inte finnas sprickor som vatten kan tränga in i. Detta leder då till en vattenskada och stora reparationer.

Reparationer
I föreningens stadgar finns ansvarsfördelningen mellan förening och bostadsrättsinnehavare beskrivet. Föreningens stadgar finner du under Boendeinfo.

I princip ansvarar den boende själv för alla reparationer och det underhåll som krävs inne i lägenheten. Kostnader för reparation av fasta installationer (el, vatten och avlopp) som tillhör fastigheten står dock föreningen för.

HSB kan stå till tjänst med underhåll och reparationer som den boende själv ansvarar för, t.ex. målning, tapetsering m.m. Kostnaden debiteras då bostadsrättsinnehavaren.

Installation av maskiner
Observera att disk- och tvättmaskinsinstallationer görs på den boendes eget ansvar. Anmäl därför alltid att du tänker installera disk- eller tvättmaskin till vicevärden så kan han tipsa om hur det bäst görs.

HSB Boservice kan ofta hjälpa till med själva installationen i mån av tid. Du ringer då till felanmälan och beställer arbetet. Du betalar det sedan själv till HSB Boservice.

Övrigt
Det är ej att rekommendera att sätta upp vägg-monterade upphängningsanordningar för tvätt i bad eller duschrum. Väggarna håller i regel inte för denna belastning och bostadsrättsinnehavaren får själv bekosta reparationerna.