Styrelsen önskar dig varmt välkommen till bostadsrättsföreningen, Brf Kungsberget 2.

Vi hoppas att du ska trivas med oss, föreningen och dina nya grannar!
  
Styrelsen vill ha en demokratisk förening med medlemsinflytande och medlemsgemenskap och vi verkar för att alla medlemmar skall känna att de ingår i denna, samtidigt som vi alla har ett ansvar för att bidra till föreningens bästa. Vi är alla delägare i föreningen – och på samma villkor.

Hur funkar det

Det är mycket att tänka på när man flyttar in i en ny bostad. Några exempel: Var finns tvättstugan? Hur bokar jag den? Var kan jag parkera bilen? Behöver jag stå i kö för en p-plats? Vem ska man vända sig till om det blir problem med lägenheten eller något annat i huset?
Du kan alltid vända dig till vår vicevärd för att få svar, men också hitta viktig information på anslagstavlorna i trapphusen.

Tvättstugor

Det finns fem tvättstugor, en i vardera av de fem husen. Du bokar tvättid på bokningstavlan med det tvättlås som du skall ha fått av den tidigare ägaren. Använd inget annat än låset för att boka din tid. Avmarkera din tid efter tvätt eller om du vill avboka. V g respektera de tvättider som står angivna

Parkering

Vi strävar efter att alla skall kunna hyra en p-plats men vi kan inte lova när. Det är för närvarande kö. Du kan vända dig till vicevärden för information. Kravet är att din p-plats används för ett brukbart fordon.

Cykelrum

I varje huskropp finns ett utrymme för cyklar. Alla cykelrummen har ingång från utsidan av respektive huskropp. Där skall förvaras användbara cyklar – inga skrotcyklar eller annat.

Portkodssystemet

Systemet fungerar genom att du anger den kod som gäller för din trappuppgång. Koden är unik för respektive trappuppgång och byts en gång per kvartal. Lämna inte ut koden till obehöriga, dvs till ingen utom din familj. Skulle portkoden krångla kan du öppna med din nyckel.

Köksfläktar

Innan du monterar en ny köksfläkt hör alltid med vicevärden/styrelsen angående vilken typ av fläkt du får använda, för alla typer är inte godkända. Inga köksfläktar får anslutas till husets ventilationskanaler.

Underhåll och reparationer

I föreningens stadgar finns en förteckning över vad du själv – respektive föreningen- ansvarar för när det gäller underhåll och reparationer i lägenheten. Obs! Du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för de skador som kan bli följden av felaktiga åtgärder och/eller felaktigt gjorda installationer. Anlita aldrig en privatperson, utan alltid en fackman med
behörighet för att utföra reparationer fackmässigt i lägenheten. Se alltid till att få faktura med specifikation och garanti på utförda jobb.

Ombyggnader/renoveringar

Du som bostadsrättsinnehavare får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som omfattar:

  • Ingrepp i bärande konstruktion
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, tappvatten eller el
  • Uppsättning av markiser

Det är inte tillåtet att ta upp hål i våtzonen i badrummet. Du får vidare inte göra ändringar i ventilationssystemet (självdrag finns). Vi uppmanar dig att för säkerhets skull alltid tala med vicevärden/styrelsen innan du börjar med större arbeten som innebär en väsentlig förändring av lägenheten.

Sophusen

Föreningen källsorterar, vilket innebär att du använder de gröna påsarna för alla matrester. När den är full knyter du ihop den med två knutar och slänger den i vanliga soptunnan. Plast, papper, papp och metall sorteras i respektive soprum. Elektronik, batterier och liknande specialavfall sorteras i sophuset tillhörande Kungsberget 4, dit fungerar allas nycklar.

Försäkringar

Du ska ha en hemförsäkring för din lägenhet men den behöver inte ha ett s k bostadsrättstillägg då föreningen har tecknat ett kollektivt tillägg som gäller för alla lägenheter inom föreningen. Notera att föreningen har rätt att debitera dig självrisken om denna försäkring tas i anspråk för skada som du ansvarar för i lägenheten. Försäkringsfrågor kan vara besvärliga och det kan bli mycket dyrt för den som inte har en heltäckande hemförsäkring så missa inte att teckna en sådan.

Styrelsen och vicevärden

På anslagstavlorna i entréerna finns namn och kontaktuppgifter på de som ingår i styrelsen. Där står även telefonnummer till HSB felanmälan.
Direktnummer till vicevärden är 070 – 102 25 72.