Kontakt

Edvard Andersson, ordförande

Kungsberget 2
edvard.h.andersson@gmail.com
072-703 02 04

Maria Hällgren, vice ordförande

Kungsberget 3
mariahallgren@hotmail.se
072-546 0536

Emelie Berghäll, sekreterare

Kungsberget 3
070-221 64 86

Nicklas Franzon, ledamot

Kungsberget 6
nicklasfranzon@bredband.net
073-354 87 52

Lars Rosén, ledamot

Kontaktuppgifter kommer

Emilie Knutsson, suppleant

Kontaktuppgifter kommer

Om föreningsarbetet

Styrelse, revisorer, valberedning väljs på årsstämman som normalt hålls i april varje år. Vicevärd väljs av styrelsen. Styrelsen utser även själv fördelningen av de olika uppdragen inom sig vid sin konstituering direkt efter stämman.

Styrelsen
Mellan årsstämmorna driver den valda styrelsen föreningen. Styrelsen har normalt möte 4-6 gånger år där olika frågor som har med föreningens drift och underhåll behandlas. Eftersom styrelsen bara sammanträder 4 till 6 gånger per år så tillsätter styrelsen en vicevärd. Vicevärden ansvarar för att beslutade saker utförs och håller löpande kontakt med de boende samt för fram synpunkter från de boende till styrelsen. Vicevärden är alltså den person som de boende normalt har mest kontakt med vad gäller boendefrågor.

Revisorer
Stämman väljer vid varje årsmöte en revisor och en revisorssuppleant som skall granska föreningens styrelse och räkenskaper under det kommande året.

Valberedning
Föreningens valberedning har som uppgift att föreslå stämman nya förtroendevalda vid årsstämman. Vänd dig gärna till någon i valberedningen om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet. För nya styrelsemedlemmar finns det kurser att gå för att lära sig mera. Ett bra sätt att komma in i styrelsearbetet är också att starta som suppleant det första året.

Vicevärd
Här får du information om frågor kring bostadsrätten och gör felanmälan. Här anmäls även frågor till styrelsen angående vår förening. Om du tänker sälja lägenheten eller hyra ut i andra hand så ska du även kontakta vicevärden.

Webbmaster
Just nu har vi ingen Webbmaster, men om du har synpunkter på hemsidan så kontakta gärna styrelsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *