Andrahandsuthyrning

Om du själv inte bor i lägenheten, utan låter någon annan disponera den, så hyr du ut den i andra hand. Detta gäller även om du bara ”lånar ut” lägenheten. Prata alltid med vicevärden innan du försöker hyra ut lägenheten. Tillstånd måste alltid sökas av bostadsrättsföreningen innan andrahandsuthyrning görs.

Ansökan om andrahandsuthyrning lämnas i styrelsens brevlåda i porten i hus 4. Styrelsen beslutar sedan vid nästkommande styrelsemöte om tillstånd till uthyrning skall ges eller inte.

Normalt ges tillstånd vid studier, militärtjänstgöring, sjukhusvistelse eller arbete på annan ort och liknande ”synnerliga skäl”. Styrelsen ger som regel tillstånd för sex eller tolv månader. Efter den tiden måste en ny prövning göras.

När styrelsen har gett sitt tillstånd, måste du skriva ett kontrakt med den som skall hyra din bostad.

Om lägenhetsinnehavare hyr ut i andra hand utan styrelsens tillstånd, kommer nyttjanderätten till lägenheten vara förverkad och lägenhetsinnehavaren kan komma att sägas upp till avflyttning.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning hittar du här.

Vänd dig till HSB-kontoret så kan du få, förslag på hyresavtal och (avtal om besittningsskydd vid uthyrning mer än två år.)

Tänk på att det är du som bostadsrättsinnehavare som är ansvarig för lägenheten även när du hyr ut i andra hand, så det är bra att vara noga med vem du hyr ut till.

Avgiften för andrahandsuthyrningsavgift är 1500 kr. Skicka pengarna till bankgiro 5128-2408,

Betalningsmottagare HSB Östergötland EK FÖR

Ange ditt namn och lägenhetsnamn som meddelande.