Välkommen till Brf Kungsberget 2

Bostadsrättsföreningen Kungsberget nr 2 är en typ av ekonomisk förening, så kallad bostadsrättsförening. Föreningen bildades den 10 februari (registrerades 17 februari) 1943. Alla som äger en bostadsrätt i  Kungsberget 2 äger en del i föreningen. Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar föreningens fastigheter. Föreningen består av 127 lägenheter  (5867,2 m2 ) plus tillhörande förråd, lokaler m.m. Kungsberget ligger cirka 800 m från Linköpings centrum och består av 5 punkthus (5 våningar) i stadsdelen Tannefors. Föreningen äger fastigheterna Kuriren 1, Kväkaren 1, Kontrollören1, Krögaren 1, och Kamreraren 1.

Adresser: Kungsberget 1,2, 3, 4 och 6.

Husen stod delvis inflyttningsklara 1944, men är idag moderniserade och upprustade och har ganska moderna lägenheter.  I slutet av 80-talet renoverades fasaderna och vi fick nya balkonger samt treglasfönster. I början av 90-talet byttes elsystem och avloppssystem ut och kabel-TV uttag i varje lägenhet monterades. I mitten av 90-talet installerades nya hissar, som nu även gick ned i källaren (ej hus 6).

Vi har monterat nya ljudisolerande lägenhetsdörrar och installerat kodlås med dörröppnare på ytterdörrarna. Sedan 2002 finns bredbandsuttag i varje lägenhet. 2002 monterades även eluttag för motorvärmare på samtliga parkeringsplatser. Från april 2011 har alla lägenheter tillgång digital TV från Bredbandsbolaget.

Kungsberget 2 är självständig förening och är inte medlem i HSB. Föreningen har ingen egen anställd personal men avtal har tecknats med HSB Östergötland när det gäller den administrativa förvaltningen och med HSB Boservice när det gäller fastighetsskötseln.

Att vi bor i bostadsrätt betyder bland annat att vi bor till ”självkostnadspris”. Föreningens inkomster är till största delen de månadsavgifter vi själva betalar in. Dessa inkomster används till att betala föreningens löpande utgifter t.ex. värme, vatten, fastighetsskötsel, reparationer, räntor på föreningens lån m.m. En viss del sätts också av i en yttre fond för framtida större gemensamma reparationer. Vi medverkar själva till att hålla alla kostnader nere genom att akta och vårda hus, lägenheter, lokaler m.m.

En gång per år, normalt i april, har föreningen en årsstämma. Till årsstämman kallas alla bostadsrättsinnehavare. På stämman redovisar sittande styrelse bl.a. föreningens ekonomiska resultat för föregående år. Dessutom väljs en ny styrelse för nästkommande år.