Aktuellt

Nästa styrelsemöte

Tid: 25 februari.
Plats: Styrelserummet (källaren i hus 4).
Medlemmar välkomnas mellan kl 18.00 – 18.30 med frågor och funderingar.